Duurzaam vs Biologisch

Biologische zalm, duurzame scholfilet, wilde zalm, natuurlijke harder. Is er een verschil?

Ja, want biologisch en duurzaam lijken op elkaar, maar zijn niet precies hetzelfde.

In het kort is duurzame vis:

  • biologisch gekweekt, óf
  • duurzaam gevangen

Biologisch gekweekte vis

Biologisch is een wettelijk beschermde term. Iets mag alleen biologisch heten als het productieproces aan wettelijke voorschriften voldoet. Deze regels worden door de Europese overheid bepaald en gecontroleerd door bevoegde instanties. Fish&More is het eerste Nederlandse merk voor biologische vis, schaal- en schelpdieren. Bij biologische gekweekte vis:

  • wordt op kleinere schaal en met minder vissen tegelijk gekweekt. Dit bevordert de smaak en de levenskwaliteit van de vis;
  • komt geen antibiotica aan de kweek te pas.

Duurzame vis

Om ook in de toekomst vis te kunnen blijven vangen en eten, moet er voldoende vis in de zee achterblijven voor nieuwe aanwas. Door duurzame vis te kopen en te eten, draag je bij aan de bescherming van de natuur onder water.

Het vissen moet oneindig door kunnen gaan, dus alleen grote, volwassen vissen worden gevangen. Dit kan bijvoorbeeld door grofmazige netten te gebruiken, waardoor kleine vis niet worden meegenomen.
zo min mogelijk schade aan de zeebodem, het milieu, zeevogels en zeezoogdieren.
Naleven van (inter)nationale wetten en met het beheer in kunnen spelen op veranderende omstandigheden.
Fish&More heeft zowel biologisch gekweekte als duurzaam gevangen vis in het assortiment. We beschikken dan ook over alle keurmerken waaruit blijkt dat onze vis aan de internationale standaarden voldoet om biologisch of duurzaam te mogen noemen.

Ons hele assortiment